Vastaanotto

Verkatehtaankatu 4 as 205, 2. kerros
20100 Turku
p. 044 2065 250
Sähköposti: tarja.suominen@mielentaitoa.fi


Näytä suurempi kartta

Työnohjaus

Työnohjaus on aina tavoitteellista toimintaa. Ohjauksessa tiedostetaan ja jäsennetään kysymykset, jotka liittyvät työhön, työyhteisöön ja omaan rooliin työssä.

Työnohjauksessa autan yksilöitä ja työyhteisöjä löytämään voimavaroja arjen ja muutosten kohtaamiseen. Ohjaan heitä oivaltamaan, oppimaan ja etsimään uusia toimintatapoja työelämässä.

Työnohjaus parantaa ohjattavien valmiuksia vastata työelämän erilaisiin haasteisiin. Tavoitteena on edistää ammatillista kasvua, työroolin selkiytymistä sekä onnistumista ja jaksamista työssä.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai työyhteisölle.

Ohjausta käytetään yrityksissä esimerkiksi:

  • määriteltäessä työtä suhteessa itseen, työrooliin ja organisaatioon
  • muutoksen apuna
  • johtamisen apuna
  • perehdyttämisen apuna
  • erilaisissa vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa
  • työssä jaksamisen apuna (näkemään ja hyväksymään omat rajat, kirkastamaan perustehtävää, purkamaan kuormitusta)

Suomen työnohjaajat ry