Vastaanotto

Verkatehtaankatu 4 as 205, 2. kerros
20100 Turku
p. 044 2065 250
Sähköposti: tarja.suominen@mielentaitoa.fi


Näytä suurempi kartta

Traumaterapia

Psyykkinen trauma tai psyykkinen järkytys on pitkäaikainen mielenterveyteen vaikuttava haitta, joka on syntynyt, kun traumaattinen ärsyke on ylittänyt tietyn sietokyvyn rajan. Sen seurauksena ihminen ei kykene selvittämään traumaattiseen tapahtumaan liittyviä ajatuksia eikä tunteitaan.

Traumaattisessa tapahtumassa on usein kyse täydellisestä avuttomuuden tunteesta, jonka aiheuttaa todellinen tai mahdollinen uhka henkeä, ruumiillista koskemattomuutta tai mielenterveyttä kohtaan. Yksilön normaalia ajatusmaailmaa järkytetään, mikä altistaa hänet hämmentyneeseen ja turvattomaan tilaan.

Traumapsykoterapia on yleensä pitkäkestoisempaa, ja siinä käytetään erilaisia traumaterapiatekniikoita. Yleensä traumaterapia alkaa vakauttamistyöskentelyllä, jatkuen siitä traumaattisten kokemusten käsittelyyn ja sitten integroimiseen osaksi persoonallisuutta ja omaa elämää. Traumaterapia edistää psyykkistä toimintakykyä rakentaen mahdollisuuksia täysipainoisempaan elämään, ihmissuhteisiin ja arkeen.

Menetelmiä psyykkisten traumojen hoitoon:

www.emdr.fi

www.eft.fi

Ajallisesti terapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista (5-10 kertaa tai 1-3 vuotta).

Traumaterapia on Valviran ja KELA:n hyväksymää.