Vastaanotto

Verkatehtaankatu 4 as 205, 2. kerros
20100 Turku
p. 044 2065 250
Sähköposti: tarja.suominen@mielentaitoa.fi


Näytä suurempi kartta

Psykoterapia

Olen kiinnostunut ihmisten kokonaisvaltaisesta auttamisesta. Terapiatyöskentelyni viitekehyksenä käytän integroituina mm. ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia työtapoja sekä psykofyysisiä menetelmiä. Autan asiakkaitani tunnistamaan ja muuttamaan sellaisia itselle ominaisia toiminta- ja ajatusmalleja, jotka hankaloittavat elämää ja aiheuttavat kärsimystä.

Tavoitteenani on luoda asiakkaani kanssa arvostava ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Etsimme yhdessä ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin. Asiakkaan omat arvot, toiveet, ideat ja tavoitteet ohjaavat työskentelyämme.

Ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen terapia soveltuvat monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille. Kyseisellä viitekehyksellä voidaan työskennellä niin yksilöiden, pariskuntien kuin perheidenkin kanssa. Ratkaisukeskeiselle psykoterapialle on tyypillistä ratkaisujen etsiminen, tulevaisuusorientaatio ja edistyksen huomioiminen. Tässä terapiamuodossa pyritään hyödyntämään erityisesti uinuvia voimavaroja ja käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tästä syystä ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Kognitiiviselle psykoterapiatyöskentelylle on ominaista käytännönläheisyys ja siinä pyritäänkin löytämään jäykkiä ja ylikorostuneita ajatusvääristymiä ja tutkimaan niitä. Kun näitä vääristymiä oppii ymmärtämään, niin silloin on mahdollista oppia ajattelemaan asioista toisin sekä toimimaan arjessa uudella tavalla.

Ajallisesti terapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista (5-10 kertaa tai 1-3 vuotta).

Vastaanotollani on neurosonic-tuoli univaikeuksien hoitoon ja rentoutukseen.

Psykoterapia on Valviran ja KELA:n hyväksymää.